سیده زینب سیدین بانوی مولد وکار آفرین غرب مازندران اعلام کرد: مسئولان، قول میدهند، اماعمل نمی کنند

به گزارش اخبار جدی ، منطقه غرب استان مازندران وشهرهچیرود از توابع شهرستان چالوس واقع در این منطقه، دارای مردان و زنان زیادی است که با تلاش، کوشش، ابتکاروسرمایه خود درزمینه های مختلف فعالیت های گسترده ای دارند که ضمن کمک به تولید، اقتصاد ومعرفی منطقه، به عنوان بستری مساعد ومناسب درایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای جویای کار، افزایش درآمد های عمومی وایجاد دوام، قوام، نشاط وامید به زندگی در خانواده ها نیز بسیارموثر است. بدون آنکه این گونه افراد مبتکر وکار آفرین، از سوی مسئولان نهاد ها، ادارات، سازمان های دولتی ویا غیر دولتی موجود در منطقه یا سطح استان بطور جدی مورد حمایت قراربگیرند. یکی ازاین افراد کار آفرین، بانوی خستگی ناپذیرو پرتلا شی  به نام : ” سیده زینب سیدین ” از سلاله علویان است. برای آشنائی بیشترازچگونگی فعالیت ها ی این بانوی کار آفرین درمنطقه هچیرود از توابع شهرستان چالوس پای صحبت او می نشینیم.

من سیده زینب سیدین هستم که درسال ۱۳۸۰به همراه خانواده ام در زمینی از مایملک پدری خود درروستای هرطه کلای هچیرود، نسبت به کشت وتولید انواع سبزیجات محلی اقدام کردم. درآغاز انواع سبزیهای تولیدی را با امکانات محدود وسنتی،  طبخ، بسته بندی وبه خانواده ها یی در همین روستا عرضه می کردم که به علت دقت در عمل وبکارگیری مهارت ها وابتکارات لازم همراه با تولید واستحصال بسته های سبزی خوش طعم، خوش خوراک طبیعی ومحلی بدون افزودنی های شیمیائی که با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان مواجه شد به همین علت سال به سال برمیزان تولید وتعداد نیروها در کارگاه کوچک  اولیه افزوده شد. وبه موازات آن با خرید امکانات مورد نیازنسبت به تجهیزکارگاه وتبدیل آن به کارگاه نیمه مدرن اقدام شده است. البته بدون حمایت های مالی وبدون بهره مندی ازتسهیلات اعتباری بانک ها وعدم دریافت وام های کم بهره ازبانک های منطقه. اگر چه در این مسیر تنها جهاد کشاورزی از نظر اداری، معنوی وراهنمائی های لازم ومعرفی به بانک ها جهت دریافت وام واستفاده از تسهیلات بانکی تا اندازه ای حمایت کرده  اما از سوی بانک های مرجع درمنطقه هرگزعملا مورد حمایت های جدی وگسترده قرارنگرفتم. تاجایی که مجبور شدم درقبال عملکرد وگردش مالی خود از اعتبارات بانک های منطقه تنکابن بهره مند شوم ووام دریافت نمایم درحالی که بانک های تنکابن هیچگونه سنخیت وتعهدی برای حمایت از مولد ین این منطقه نداشته وندارند. چون اعلام حمایت ها نسبت به مولدین وکارآفرینان از سوی مسئولان نهادها وادارات در سطوح مختلف ویا از طرف روسای بانک ها درسطح شهرستان چالوس، تنها در حد گفتار،وعده های بدون عمل وزبانی است نه عملی درحالی که این مسئولان طبق قانون ودرراستای اقتصاد مقاومتی ویا حمایت از کالاهای داخلی منطبق ار نظرات رهبر معظم انقلاب ، موظف هستند از تولیدکنندگان وکارآفرینان خود اتکای منطقه به نحو اصولی وبطور جدی حمایت کنند وتنها به وعده های توخالی بسنده نکنند.

این بانوی پرتلاش وتولیدکننده منطقه درادامه سخنان خود با شکرگزاری گفت: خدا را شاکرم که درحال حاضر ده ها نفر از مردان و زنان دراین کارگاه مشغول به کار هستند. و با گله مندی از نحوه رفتاروراهنمائی های غلط واشتباه کارشناسان ومتولیان اموردر شهرداری هچیرود اظهار کرد: برای توسعه کارگاه تولیدی خود مجبوربه احداث ساختمان جدید ی شدم که در این باره قبل از احداث ساختمان مزبور ، با متولیان امور در شهرداری هچیرود مشورت کردم اما درآنجا بدون ملاحظه به این که  یک مولد وکار آفرین باید مورد حمایت قرار بگیرد، بجای راهنمای درست وطی کردن مسیر قانونی که سخت بدان پای بندهستم، باآدرس غلط وراهنمائی های نادرست وبا تآکید براین که برو بساز وما کاری به کارت نداریم، اما پس ازاتمام ساختمان کارگاه تولیدی ودرکنارآن نیز ساختمانی با نمای سنتی وگردشگری، متعاقبا شهرداری وارد عمل شده وبا طرح موضوع درکمیسیون ماده ۱۰۰ واعمال قانون مرتبط با آن،  به پرداخت مبالغ گزافی به عنوان جرائم ساخت غیر مجاز محکوم شدم که این اقدام جدا اجحاف آمیز، غیرعادلانه وغیر منتظره می باشد. چون در تمام دنیا وحتی درکشورمان و در بسیاری از شهرهای خارج از استان مازندران تولید کنندگان وکار آفرینان ازنظر تخصیص اعتبارات حمایتی، استفاده از تسهیلات، وام های کم بهره همراه با بهره مندی از تمام امکانات، بطور جدی وعملا مورد حمایت قرارمی گیرند جز در این استان واین منطقه به اصطلاح گردشگری که مجریان طرح های تولید، گردشگری وکارآفرینان دراین منطقه نه تنها مورد حمایت قرارنمی گیرند بلکه با لطایف الحیل وبا بی خبرگذاشتن مجریان این طرح های مهم ومورد نیاز کشور دراین دوره وانفسا ، آن ها را با قراردادن در مقابل عمل انجام شده بطور جدی وخسارت آمیز مورد اجحاف وتنگنا قرار میدهند که جدا جای گله وانتقاد است واین امر باید مورد توجه وتجدید نظراعضای محترم شورای اسلامی، شهردارهچیرود وشخص فرماندار شهرستان چالوس قراربگیرد. تا زمینه برای حضورمولدین وکارآفرینان جدیدی درمنطقه فراهم شود. درغیر این صورت هیچ کس جرات پاگذاشتن و ورود به چنین عرصه های پرازریسک بالا وخطرآفرین را نخواهد داشت. درنتیجه لحظه به لحظه برتعداد بیکاران وبدهکاران در منطقه افزوده می شود که وقوع این امر برای مسئولان ومدیران دستگاه های اجرائی منطقه چندان خوشایند نیست .

گزارش از : حسین بابایی

image_۲۰۱۸_۰۶_۲۱-۰۸_۴۴_۰۶_۳۶۱_1IY