خطاب به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران : تضعیع حقوق خبرنگاران با آزادی عمل خانه مطبوعات

به گزارش اخبار جدی ، خبرنگار آزاد که وابسته به بخش خصوصی و دولتی نیست ؛ حقوق ماهیانه دریافت نمی کند . بلکه در قبال دریافت گزارش عملکرد و یا آگهی های مزایده و مناقصه ادارات و شرکتها که به نوبت به خبرنگاران آن شهرستان تعلق می گیرد ؛ از نشریه ای که با آن فعالیت میکند ، به صورت پورسانت ، ارتزاق میکند .

مدتی است که خانه مطبوعات مازندران ، با مکاتباتی با مدیر کل ارشاد مازندران ، خطاب به ادارات کل و ادارات زیر مجموعه در شهرستا نها و شرکتها و شهرداریها که نهاد خصوصی هستند ؛ آنها را مجبور میکنند که آگهی ها را به اداره کل ارشاد دهند و تصمیم‌گیری آن اداره کل نسبت به اجازه چاپ آگهی‌های مذکور  به رسانه‌هایی در سراسر استان (و نه لزوما رسانه‌های منطقه) بدهند .

مشهود است که این رویه به نفع مدیران مسئول و به ضرر خبرنگاران خواهد بود .

همانگونه که پیش از این ، آگهی های ثبتی از مسئولیت مستقیم خبرنگار شهرستان برداشته شد و اداره پست و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران مسئول منتفع شدند . این در حالی است که هزینه چاپ آگهی برای مردم چند برابر شد و تنها ۲۰ درصد به خبرنگار توسط مدیر مسئول عودت داده میشود .

همچنین شنیده می شود در یکی از شهرها متاسفانه با استفاده از صنف خود ، خبرنگاران را مجبور کرده اند که ۳۰ درصد از هزینه های دریافتی آگهی ها را باید به حساب خانه مطبوعات واریز کنند .

خواسته جمعی از خبرنگاران مازندران ، از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  ، احقاق حقشان نسبت به دریافت آگهی منطقه حوزه فعالیتشان است و شکستن انحصاری آگهی ها به نشریات خاص که به نفع خبرنگاران آن شهر نیست .

از آنجایی که یکی از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات مازندران ، اخیرا توسط پلیس فتا با جرم همکاری با شبکه مجازی معاند ، دستگیر شد ؛ نشان دهنده این است که متاسفانه بازرسی و نظارتی بر پیشینه واعمال اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات صورت نمی گیرد .