افتتاح ترانس تقویت فاز شب در رینگ ۴۵متری چالوس

با صرف اعتباری بالغ بر ٢/۵میلیاردتومان  به صورت مشارکتی، توسط شهرداری وشرکت توزیع برق چالوس، ترانس تقویتی ویژه فاز شب وتأمین روشنایی، در رینگ ۴۵متری نصب و  همزمان با دهه مبارک فجر با حضور مسؤلان محلی به بهره برداری رسید.

به گزارش اخبار جدی ، درمراسم بهره برداری از این ترانس تقویتی، مهندس مهدی پور مدیر شبکه توزیع برق شهرستان چالوس در سخنانی گفت: این طرح شامل  پست توزیع هوایی ۵٠کیلو ولت آمپر وبه صورت شبکه فشار متوسط، به طول ۶٠٠متر می باشد که با همکاری ومشارکت شهرداری چالوس تهیه، نصب وبه بهره برداری رسید . جا دارد از همدلی وهمکاری اعضای شورای اسلامی وشهردارچالوس صمیمانه تقدیر وتشکر کنم.

سپس دکترمحمد ناصر زندی، فرماندار شهرستان چالوس نیز در سخنانی با قدر دانی از همکاری  مردم، مسؤلان ومدیریت شهری با یکدیگر، تصریح کرد: نتیجه وفاق وهمدلی مسؤلان دستگاه های اجرایی این است که با انجام واتمام سریع کار ها، برنامه ها وطرح های عمرانی دراین شهرستان، رفاه عمومی برای همه مردم فراهم وتأمین می شود.

از مجموعه خبری کرانه سبز

photo_2021-02-03_13-56-45