کیفیت بخشی آموزشی با حضورگروه های آموزشی در چالوس

به گزارش اخبار جدی ، نخستین جلسه کیفیت بخشی آموزشی، به منظور  بررسی نقاط ضعف، قوت وچالش های آموزشی در آموزش وپرورش چالوس تشکیل شد.

دراین جلسه پس از بحث وتبادل نظر ، پیرامون بکار گیری روش های نوین و الگوهای موفق آموزشی  برای ارتقای کیفیت آموزش، کمبود و تأمین نیروی انسانی ماهر، افزایش توان مدیریت، نحوه استفاده صحیح از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود، هدایت تحصیلی، دروس نهایی پایه دوازدهم، تحلیل وبررسی درست وصحیح  نمرات دروس مختلف دانش آموزان، تصمیماتی اتخاذ شد  و مقرر شد که با تشکیل چنین جلسه ای بطور مداوم، نسبت به عملیاتی کردن مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی، درراستای ارتقای کیفیت آموزشی به صورت اصولی اقدام شود.

لازم به ذکر است که در این جلسه ، مهدی سام دلیری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان چالوس، معاون آموزشی، مدیران مدارس دخترانه وپسرانه، سر گروه ها وکارشناسان حضور داشتند .

خبرنگار بابایی از مجموعه خبری کرانه سبز

photo_2021-01-13_07-49-22