میدان هزار سنگر آمل اصلاح هندسی می شود

به گزارش اخبار جدی ، شهردار آمل از اصلاح هندسی میدان هزار سنگر خبر داد و گفت : همزمان با طرح ساماندهی ورودی شهر از محور بابل ؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود که به طول میدان نیز ۲۰۰متر افزوده می شود .

سید حمید هاشمی افزود : همزمان با ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و بهره برداری از پل روگذر مسیر شمال – جنوب ؛ اصلاح هندسی میدان هزار سنگر انجام می شود.

photo_2021-01-10_06-15-09photo_2021-01-10_06-48-37