اولویت شورای ترافیکی ، پیشگیری از تجمع در فروشگاه های زنجیره ای است

به گزارش اخبار جدی ، فرماندار نوشهر در جلسه شورای ترافیک عنوان نمود : توجه به شرایط ترافیکی در وضعیت کنونی { قرمز کرونایی}و فراهم اوردن سهولت عبور و مرور در اماکن پرتردد به منظور پیشگیری از تجمع ؛ علی الخصوص در خروجی فروشگاه های زنجیره ای ، اولویت کار شورای ترافیکی شهرستان است .

صفرنژاد با بیان این موضوع که وضعیت غیر استاندارد برخی دوربرگردان ها و زیر گذرها خطراتی را برای ترافیک شهر در پی دارد افزود : با توجه به شرایط موجود ، مدیریت داشته ها و نزدیک شدن به استاندارد قابل قبول و نیز تامین و نگهداری وضعیت حاضر تا حد ممکن تنها راه پیش روست . وی افزود : طرح ها باید بصورت موردی اجرایی شود و پرداختن کلی به طرح ها و توسعه همه جانبه بدون پشتوانه اجرایی ، اشتباه بزرگ مدیریتی است . مردم باید طعم لذت بخش یک پروژه عملیاتی را بچشند تا موانع و سدهای نارضایتی مرتفع شود .

فرماندار نوشهر افزود : عملکرد رو به جلو و توسعه ساختارشکن همیشه آماج انتقادات قرار می گیرد و با تبعات و پس لرزه ها مواجه است . دورنگری و مدیریت یک مسئول است که ضمن پیش بردن هدف نهایی، نارضایتی ها و تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل خواهد کرد .

گفتنی است دوربرگردان مزگا ؛ در نظر گرفتن شرایط ترافیکی و تعامل پلیس راهور با شهرداری در خصوص نصب برخی تابلوهای تبلیغاتی ، بررسی آخرین وضعیت دوربرگردان هلستان، رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری و بازدید میدانی از برخی پروژه های مرکز شهر ، برخی از موارد مطرح شده در جلسه بود . ‎