معاون فرماندار چالوس تاکید کرد : باافرادی که بدون مجوز خارج از مناطق تعیین شده ،دام زنده عرضه نمایند ؛ برخورد قانونی می‌ شود

 به گزارش اخبار جدی ، این کارگروه با حضور اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان چالوس درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

معاون فرماندار به خبرنگار اخبار جدی ، بیان داشت : پیگیری مصوبات قبل،نظارت بر برنامه های عید سعید قربان از اهم موارد مطرح شده دز این جلسه بود .
محمدی فیروز در ادامه سخنانش افزود : برای عید سعید قربان تهمهداتی اتخاذ شد و مقرر شد در سه نقطه شهر چالوس، یک نقطه در شهر هچیرود و یک نقطه در شهر مرزن آباد ،با نظارت شبکه بهداشت و اداره دامپزشکی برای عرضه دام زنده اقدام نمایند.
وی تاکید نمود : با افرادی که بدون مجوز خارج از این سه نقطه دام زنده عرضه نمایند ؛ برخورد قانونی می‌ شود .
معاون فرماندار چالوس گفت : شهرداری ها نیز باید مکان های مدنظر را ضدعفونی و گند زدایی نمایند و با نصب بنر و با استفاده از شبکه های مجازی به مردم اطلاع رسانی نمایند.