فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي الکترونيکي شرکت فرودگاه ها اعلام شد
مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، با اشاره به تاکيد مديرعامل شرکت در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي الکترونيکي در شرايط شيوع کرونا، فرايند برگزاري اين دوره ها را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، احمد مظفر در بخشنامه ای خطاب به معاونان، مدیران کل و مدیران ستادی و فرودگاهی تاکید کرده که با توجه به هماهنگی انجام شده با مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی، تمام کارکنان باید به نصب سامانه Microsoft teams بر روی تلفن همراه یا رایانه شخصی اقدام کنند.

برگزاری دوره ها از طریق سامانه انجام می شود و امکان برگزاری تمام جلسه های درون و برون واحدی به صورت غیر حضوری میسر است.

درخواست برگزاری دوره ها باید حداقل دو هفته قبل از شروع هر دوره طی نامه رسمی به انضمام فایل اکسل تکمیل شده مشخصات به اداره کل منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ارسال شود و مسوولان آموزش واحدهای ستادی موظفند در طول فرایند برگزاری دوره ها در تعامل کامل با مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی باشند.

مسوولان آموزش فرودگاهی ضمن تعامل کامل با مدیریت فوردگاه موظفند در فرایند برگزاری دوره ها هماهنگی و نظارت کامل را به عمل آورند.

واحدهای ستادی نیز موظفند همچون روال گذشته حداکثر دو هفته پس از پایان دوره به ارسال گزارش پایان دوره و اطلاعات فراگیران و اساتید به اداره کل منابع انسانی، تشکیلات و آموزش اقدام کنند.