جایگاههای سوخت رسانی منطقه چالوس ؛ علی رغم فرا رسیدن تابستان عادی اند

به گزارش اخبار جدی ، هر ساله با فرا رسیدن ایام تابستان ، جایگاههای سوخت رسانی منطقه چالوس { غرب مازندران} با صف های طولانی و کمبود سوخت مواجه می شد که امسال با توجه به تمهدیداتی برای آغاز فصل تابستان توسظ شرکت نفت شد و علارغم اینکه تاکید شده از سفرهای غیر ضروری با توجه به شیوع ویروس کرونا پرهیز کنید ؛ اما حضور مسافران را شاهد هستیم . در این راستا مدیر منطقه چالوس بیان داشت : منطقه چالوس هم اکنون دارای ۴۱ جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی) و ۵۷جایگاه فعال عرضه فرآورده است که با ساخت جایگاه های جدید این تعداد باز هم افزایش خواهد یافت.

تورج امانی با تاکید بر ظرفیت مناسب و مطلوب عرضه سوخت در منطقه گفت: خوشبختانه با افزایش تعداد جایگاه های سی ان جی در این منطقه، ظرفیت خوبی درغرب استان ایجاد شده است و دیگر شاهد صف های طویل در جایگاه ها در ایام شلوغ سال نیستیم.

تورج امانی با اشاره به این که هر ساله برای فصل تابستان و دیگر ایام شلوغ سال تمهیداتی در نظر گرفته می شود، گفت: در ایام شلوغ و پرتردد، عرضه سوخت در منطقه چالوس از رشد خاصی برخوردار میشود که سعی می کنیم با فعال کردن امکانات بالقوه موجود در جایگاه های منطقه، اورهال تلمبه های جایگاه های عرضه فرآورده، ذخیره سازی مطمئن فرآورده و پیش بینی امکانات مناسب حمل فرآورده و خدمات عمومی، ظرفیت و شرایط مناسبی را برای مسافران و ساکنان ایجاد کنیم.

لازم به ذکر است : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس، یکی از مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که تامین سوخت ۵ ناحیه ( مرکزی ، تنکابن ، رامسر ، نور ، محمود آباد )را به عهده دارد.

126582_orig