فرماندار چالوس از افزایش تعداد نمایندگان هر ۱۰ سال خبر داد

به گزارش اخبار جدی ، فرماندار چالوس درنشست خبری با محوریت انتخابات مجلس مطرح کرد  :مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون دارد که اگر به خوبی از عهده این دو وظیفه برآید و مجلس قوی باشد ، می تواند راه و مسیر درست برای حل مشکلات کشور را به پیش ببرد .

زندی گفت : براساس قانون و ساختار جمعیتی حوزه انتخابیه شهرستان های چالوس نوشهر وکلاردشت هنوز سهمیه ای بیش ازیک نماینده در مجلس شورای اسلامی ندارند.

زندی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت : براساس مصوبه شورای اسلامی مقرراست ؛ با گذشت هر۱۰سال متناسب با افزایش جمعیت وساختار جغرافیایی حوزه های انتخابیه درمناطق مختلف ، نسبت به افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرخی ازحوزه های سراسر کشور که دارای شرایط لازم هستند ؛ اقداماتی صورت بگیرد.

وی افزود : درشهرستان چالوس و شهرهای توابع آن ازقبیل هچیرود و مرزن آباد ۱۰۳صندوق رای درنظر گرفته شده که به تفکیک ۶۹ شعبه ثابت و۳۴شعبه سیار است و درمجموع از۱۰۳شعبه تفکیک شهروروستا ۶۵شعبه شهری و۳۸شعبه روستایی است .

فرماندار اضافه کرد : مانند سالهای گذشته ازمدارس , مساجدواماکن عمومی برای شعبات اخذ رای استفاده می شود.

زندی درپایان گریزی هم به نقش رسانه ها درانتخابات زد وافزود : خبرنگاران به عنوان چشم بیدار وگوش شنوا مسئولان ، نمایندگان هوشمند افکار عمومی و درواقع حلقه اتصال بین مردم ومسئولان به شمارمی آیند که وظیفه دارند با نقد منصفانه تحلیل های درست وکارشناسانه و با اطلاع رسانی وشخصیت پردازی درست در معرفی کاندیداها همراه با امید بخشی به مردم وجامعه وبیطرف بودن ، زمینه حضور بیشتر وحداکثری افراد جامعه رادرعرصه های انتخاباتی بیش از پیش فراهم آورند .