ویژه نامه مجله کرانه سبز منتشر شد

ویژه نامه مجله کرانه سبز – مختص گزارش عملکردهای استان مازندران – مهر ۱۳۹۸ – ۲۰ صفحه در پایگاه خبری اخبار جدی منتشر شد .

پیج اینستاگرام : akhbarejedi