مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی چالوس خبر داد : پارک بان چالوس به سیستم الکترونیکی تبدیل می شود.

به گزارش اخبار جدی ، مدیر عامل حمل و نقل همگانی چالوس درگفتگویی تصریح کرد : بابرنامه ریزی های لازم وسامان دهی درستی که صورت گرفته، درآینده نه چندان دور، نحوه مدیریت واداره پارک بان حوزه شهری درچالوس به سیستم الکترونیکی تبدیل می شود.

سید حمزه مطهری افزود : با اجرای این طرح جدید ، علاوه برتغییر دراداره پارک ها و جمع آوری پارک بان های سنتی، با احتساب زمان توقف خودرو ها به صورت خودکار، دقیق والکتر ونیکی، از بروز هرگونه  تخلفات، اختلاف نظرها، مشاجرات لفظی، درگیری های احتمالی، کم وزیاد گرفتن حق پارک وسایر مسایل ومشکلات به کلی برطرف خواهند شد.

مدیر عامل حمل ونقل همگانی چالوس همچنین اعلام کرد: با برنامه ریزی های اصولی در قالب طرح ساماندهی ناوگان درون شهری ، با هدف اصلاح امور و رفع مشکلات موجود، اقدامات اساسی از قبیل خط کشی محل های مخصوص عابرین پیاده، خطوط ویژه و ایستگاه های تاکسی ها، همراه با احداث محل های مخصوصی به عنوان ایستگاه های شکیل، مسقف با دیواره های شیشه ای، امکانات روشنایی درشب، تعبیه ونصب نیمکت ها یا صندلی های مخصوص جهت نشستن و رفاه حال مسافران در زمان انتظار و محفوظ ماندن آن ها از سرما، گرما و بارندگی ها تا رسیدن تاکسی  به ایستگاه، ازجمله کارها وطرح هایی هستند که زمینه اجرای آن ها فراهم شده است.